Bergenbos

BERGENBOS is in januari 2000 opgericht als adviesbureau. Sinds we in het jaar 2002 in aanraking kwamen met passief bouwen, hebben we dit niet meer los kunnen laten en hebben alles in het werk gesteld om onze doelstellingen te bewerkstelligen en passief bouwen meer onder de aandacht te brengen. Met als resultaat onze demonstratiewoning Villa Lucia, met ongeveer 750 tot 1000 bezoekers per jaar.

Een passiefhuis is een gebouw met een comfortabel binnenklimaat in de zomer en in de winter waarbij erg weinig energie wordt gebruikt voor de verwarming en koeling van het gebouw. Dit wordt bereikt door een gebouw goed te oriënteren, compact, luchtdicht en thermisch brugvrij te bouwen en last but not least; goed te isoleren. Als men volgens deze volgorde te werk gaat en het gebouw gebruik maakt van een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning, zijn de eerste stappen gezet voor een passiefhuis.

Of een gebouw voldoet aan de internationale eisen van een passiefhuis kan berekend worden met behulp van de PHPP berekening. Dit staat voor PassivHaus Projektierungs Paket. Deze passiefhuisberekening (PHPP) kan zeer nauwkeurig de gemiddelde energievraag van de meeste gebouwen voorspellen. Meer informatie is te lezen op www.passiefhuisberekening.nl

DesignPH is de nieuwe dynamische manier van werken met de PHPP software, met een interactieve en grafisch ingerichte 3D interface om gebouwen nauwkeurig energetisch te modelleren op het gebied van de specifieke warmtevraag. DesignPH is oorspronkelijk bedoeld als ontwerptool. Echter DesignPH werkt als tool zo nauwkeurig en goed, dat wij als advies en certificeringsbureau hebben besloten, dat deze tool ook uitermate geschikt is om na het ontwerp, afwegingen te kunnen maken in de gebouwschil en tevens toe te passen bij certificeringen. Dit onder meer omdat DesignPH automatisch alle schaduwlijnen uitrekent van het gebouw zelf en de omliggende bebouwing en beplanting, waardoor het certificeringsproces sneller en correcter verloopt. Meer informatie is te lezen op www.designph.nl.

Berekend passief bouwen

De passiefhuisberekening berekend zeer nauwkeurig de gemiddelde energievraag van passiefhuiswoningen EN woningen, die op passiefhuiswijze gebouwd zijn, voorspellen. Het is een dynamisch model dat op elk moment aangepast kan worden in overleg met de verschillende partijen, om een zo energetisch economisch model te krijgen van gebouwen. De afstemmingen met de verschillende partijen is hierbij zeer belangrijk om efficiënt te kunnen werken en het gebouw te kunnen optimaliseren, tegen zo laag mogelijk kosten.

Berekend passief bouwen is een ontwikkelde methodiek, waarmee zo efficiënt en kostentechnisch mogelijk en in goed bouwteamoverleg, een passief gebouw kan worden gerealiseerd, waarbij er continu energetisch en economisch afwegingen worden gemaakt, om tot een goed resultaat te komen.

Weten = Weten

Bergenbos heeft zich gespecialiseerd in geconditioneerd meten. Door deze opgedane kennis, zijn we ook veel beter in staat om advies te geven op het gebied van kierdicht bouwen. Idealiter doen we een blowerdoor test in combinatie met een thermografisch onderzoek en rooktest. Deze combinatie vinden we voor de bouwer en opdrachtgever van groot belang, om zeker te weten wat je meet en om eventuele onbedoelde afwijkingen goed te kunnen constateren. Thermische bruggen en luchtlekkages zijn twee onbedoelde afwijkingen in een gebouwschil, die geconditioneerd kwalitatief op te sporen zijn.

Waarom we dit doen en ons bewust onderscheiden in de markt, illustreren we graag aan de hand met een voorbeeld uit de praktijk. Hieronder worden twee thermogrammen (foto’s van een infraroodcamera) weergegeven van hetzelfde dakraam aan de binnenzijde, bij dezelfde klimatologische omstandigheden (windstil, bewolkt en binnentemperatuur 21°C en buitentemperatuur – 2°C). Het rechter thermogram is gemaakt op een windstille winterdag en daarin worden er geen afwijkingen geconstateerd. Het linker thermogram is een uur later gemaakt in combinatie met de inzet van een blowerdoor die het gebouw op 50 Pascal onderdruk houd. De verschillen zijn erg groot en er wordt bij thermografische inspectie in combinatie met een Blowerdoor erg grote afwijkingen geconstateerd.

De verschillen in de bovenstaande thermogrammen worden mede veroorzaakt, door het ontbreken van een goede kierdichting. Op een windstille dag zijn er geen invloeden van buitenaf en door convectiestromen in het gebouw, stijgt de warme lucht op en drukt tegen het dak en dakraam, waardoor het rechter thermogram aan de binnenzijde enkel warme oppervlaktes laat zien. Het dak heeft aan de buitenzijde reflecterende dakpannen en is sterk geventileerd, waardoor er aan de deze buitenzijde weinig tot niets zichtbaar is op de thermogrammen. Door een gebouw met deze methodiek geconditioneerd aan de binnenzijde te meten, komen we soms tot verassende conclusies, die voor het visuele oog anders niet zichtbaar waren geweest. Hierdoor zijn we met zijn allen in staat om een nog beter gebouw te kunnen realiseren en komen we niet voor ongewenste verassingen te staan en wel tot een beter eindresultaat, want namelijk weten = meten!

Close Menu