Bouwbiologie en de bouwecologie

Electro klimaat

Elk type bouwmateriaal schermt het natuurlijke veld op dezelfde manier af, of het nu een isorast wand is, een stenen wand, een glazen wand, of zelfs alleen maar een muur gemaakt van golfkarton is. Dit is het resultaat van de onderzoeken uitgevoerd door het Fraunhofer Instituut voor Atmosferisch Milieuonderzoek, Garmisch, in opdracht van de federale bouwministerie (8).

Radioactiviteit

Elk stenen materiaal is van vulkanische oorsprong en bevat een geringe dosis radioactiviteit

(9).

Belangrijk: Om het stijgen van het radongas uit de grond te voorkomen, is de bodemplaat bedekt met een folie, alle aansluitingen worden gebonden en luchtdicht uitgevoerd

tabel bq

Afscheiding van giftige gassen

Om de vraag over de mogelijke ontsnappingen van gas te beantwoorden, werden in het Hygiëne Instituut van de universiteit Heidelberg proefmetingen gedaan in kamers met polystyreen binnen isolatie.verse vis

Resultaat: Na zes maanden konden er in de uitgeademde lucht geen enkele vreemde stoffen worden opgespoord die van de isolatie afkomstig zou kunnen zijn (10).

Het materiaal voldoet bovendien aan de strenge vereisten van het Federale bureau van de Gezondheid: Zelfs niet de geringste smaakstoffen en schadelijke stoffen mogen in dergelijke gevoelige

voedingsmiddelen zoals verse vis, boter of room taarten overgedragen worden (27).

De bijentest

Voor ervaren bouwbiologen zijn onderzoeksresultaten van conservatieve wetenschappers tweederang. Zij staan bij het standpunt dat de wetenschap niet alles weet en zich altijd weer moet corrigeren. Ze accepteren voornamelijk de natuur, met name het instinct van de dieren. Dit is naar hun mening nog niet door de beschaving gedegenereerd. Wat zou er beter geschikt zijn dan bijen die een 1000-voudig gevoeliger immuunsysteem hebben. Proef: De 35

waarneming van het onderlinge verschillend gedrag in een bijenhouderei met bijenkorven van hout aan de ene kant en aan de andere kant bijenkorven van Styropor.

Afb. hiernaast laat zien dat de bijen elkaar in het midden van de korf opzoeken. Ze blijven uit de buurt van de buitenste rand van de korf.

Afb. hiernaast laat zien dat de bijen elkaar in het midden van de korf opzoeken. Ze blijven uit de buurt van de buitenste rand van de korf.

Styropor bijenkorven:

Bij Styropor zijn geen vormen van ophoping. De bijen bewonen de korf gelijkmatig en voelen zich op elke plaats op hun gemak, ook bij de buitenrand. Ze beginnen vroeger met de productie van honing, die meer vitaliteit en gezondheid suggereert. Verscheidene bijhouders hebben ook gemeld dat de bijen langer leven in de Styropor korven en minder vatbaar zijn voor ziekten.

Afb. rechts laat een gelijkmatige verdeling van de bijen zien in een Styropor korf.

Verdergaande onderzoeken werden gedaan door een bio-Instituut, waarbij micro-organismen gebruikt werden die al bij een zeer geringe dosis van schadelijke stoffen reageren. Ook hier waren er geen negatieve bevindingen (11).

De natuurlijke herkomst van een bouw materiaal garandeert niet meteen zijn veiligheid voor de gezondheid, evenals de moderne kunststoffen niet meteen ongezond hoeven zijn. (12)

Vrijkomende gassen bij het verbranden van polystyreen

In het nationale onderzoeksinstituut van Wenen, werd in 1967 ratten blootgesteld aan vrijkomende gassen uit hout, vilt, leer, kurk, wol en verschillende soorten EPS. EPS was het enige materiaal waarbij alle dieren overleefden (13).

Andere bouw-biologische onderzoeken CFK

36

Voor de productie van deeltjes EPS wordt er op geen enkel moment CFK’s of HCFK blaasmiddelen gebruikt.

Grondwater:

Polystyreen is de grondwaterneutraal (11). EPS is een erkend bodemhulpstof. EPS afval wordt gemalen en vermengd met de bodem: planten groeien sterker, drainage functioneert beter en compost wordt sneller gecreëerd.

Gezondheidsverklaring:

Om elk denkbaar bezwaar te ontkrachten, is er in een Engels instituut de voeding van proefdieren, over een periode van twee jaar, verrijkt met 5% zuiver EPS.

Resultaat: Het EPS werd onverteerd uitgescheiden en de proefdieren behielden een uitstekende gezondheid.

Vergelijking isolatiemateriaal:

Een uitgebreid onderzoek van EPS in vergelijking met andere isolatiematerialen is door de prestigieuze en kritische Oostenrijks Instituut voor Bouwbiologie en bouwecologie”, Wenen uitgevoerd. Resultaat: Ook hier werd het materiaal met betrekking op de gezondheid zeer positief beoordeeld – in tegenstelling tot sommige zogenaamde “natuurlijke” isolatiematerialen (15).

Beton:

Beton wordt bijvoorbeeld gebruikt als organisch materiaal om de wonden van oude bomen op te vullen, zie afbeelding rechts boven.

Diffusiegedrag

a) Condensatie en uitdroging

Door het drukverschil tussen binnen- en buitenlucht trekt de lucht met ook het opgenomen vocht door de wand constructie. Bij lagere temperaturen in de wand kan de luchtvochtigheid 100% verzadigen (dauwpunt), en ontstaat er condensatie. Voorbeeld: lucht van 20 ° C met en een relatieve vochtigheid van 50% condenseert bij 9,3 ° C. Nu moet er berekend worden, of er in de winter het ingetrokken dauwwater ook in de zomer er weer uit kan trekken. Volgens de regels van de bouwkunde, dient de berekende hoeveelheid van verdamping in de zomer twee keer zo hoog te zijn als de gecondenseerde volume in de winter (zie ook Figuur

7). Bij het isorast element is de verdampingshoeveelheid zes keer hoger dan de gecondenseerde hoeveelheid.

Moeten buitenwanden kunnen ademen?

“Door een professioneel uitgevoerde, naadloze buitenwand kan er vrijwel geen uitwisseling plaats vinden tussen de binnenlucht en buitenlucht. Onder dit criterium onderscheiden wanden van traditionele bouwmaterialen zoals baksteen of hout zich niet van wanden van beton en staal. De vereiste hoeveelheid luchtventilatie in de kamers moet worden

behaald door ventilatie via ramen, of speciale

ventilatieapparatuur. Wenselijk en voordelig is overigens, dat het binnen oppervlak van de kamer waterdamp opneemt om schommelingen van de luchtvochtigheid bij verandering van het vochtgehalte te compenseren. Dit is bijvoorbeeld door papierbehang, onbehandeld hout en textiel bekleding een voldoende gegeven maatregel. “(Citaat uit het artikel van Dr.Ing.-H. Künzel van het Fraunhofer Insitute voor Baupyhsik (16)).

Uit de experimentele opstelling in Afb. rechts blijkt dat men zelfs door een isorast wand van 37,5 cm, EPS en beton, kan blazen. Op alle isorast tentoonstellingen en isorast video’s wordt dit steeds weer tot grote verbazing van de toeschouwers aangetoond. Men geloofd in eerste instantie dat een wand van

EPS en beton absoluut dicht is, maar de diffusie weerstanden

In de praktijk blijft deze demonstratie echter zonder betekenis:

 • Maximaal eenduizendste van de hoeveelheid lucht die door raam ventilatie wordt uitgewisseld, kan binnendringen via een buitenwand.

Uitdroging van betonvochtigheid

Het aanmaakwater trekt door het bekistingelement, net als door een massieve betonnen wand. In de eerste drie maanden na het storten van het beton is de luchtvochtigheid in het huis daarom ook verhoogt.

Weerstand tegen het verouderen

a)  Algemene vergelijking  van massieve- en lichtgewicht bouwmethode:

In het bouwschade rapport van de federale regering wordt ook vermeld: “Huiseigenaren moeten voor het in stand houden van hun gebouwen bij massieve bouwwijze ongeveer 10%, bij houten bouwwijze ongeveer 50% aan onderhoudskosten gedurende de levensduur van een gebouw besteden.”

b) Het verouderen van EPS

Het oudste gebouw gebouwd met EPS isolatie is inmiddels ongeveer 50 jaar oud, waarbij geen enkele kenmerken van ouderdom konden worden waargenomen (17). In laboratoriumproeven wordt een levensduur van 100 jaar gesimuleerd, eveneens zonder tekenen van veroudering.

 • Resultaat: EPS is, als het professioneel wordt verwerkt, oneindig bestand tegen veroudering.

Een voorwaarde is, dat het materiaal goed is verwerkt. Het moet met gips of andere bekleding tegen UV-blootstelling, oplosmiddelen en temperaturen boven 110 ° C worden beschermd.

c) Het verouderen van beton

Beton is ook in onze streken blootgesteld aan temperaturen van -15 tot + 60 ° C. Er kunnen na verloop van tijd scheuren ontwikkelen en daar kan water doordringen en dat kan weer leiden tot het afschilferen en het beschadigen van de wapening. Bij isorast is de dragende betonnen kern gewikkeld in dikke lagen isolatie. Ze beschermen het beton tegen grote temperatuurveranderingen en van weer gerelateerde schade.

Weerstand tegen het verouderen

Elk van de EPS productie fabrieken in Duitsland is verplicht, schoon materiaal te aanvaarden. EPS kan worden afgebroken en in het productieproces opnieuw gebruikt worden. Vervuilde materialen kunnen worden vermalen en gebruikt worden voor het losmaken van de bodem. EPS gedraagt zich neutraal, verontreinigd het grondwater niet en is erkend als een grondhulpstof.

Primaire energie inhoud van bouwmaterialen

Bij de beschouwing van de energiesituatie moet ook de productie energie niet onbesproken blijven. Deze zogenaamde “primaire energie inhoud”

van een bouwmateriaal is samengesteld uit het:

 • directe energieverbruik, die bij de productie in de fabriek ontstaat;
 • indirecte energieverbruik, die bij de productie, van een eindproduct, uit de verwerkte grondhulpstoffen ontstaat;
 • indirecte energieverbruik, die evenredig in de productiefaciliteiten opgenomen is.

De gunstige waarde van EPS is pas de laatste jaren door aanzienlijke vooruitgang van de productietechniek mogelijk geworden.

Datgene overgedragen op de huidige buitenwand constructies resulteert in:

 • Verwijst men de primaire energie op een enkele U-waarde van 0,12 W/(m2K), dan is de balans bij isorast bijzonder gunstig (zie de laatste kolom). Daarnaast komt het dat de warmte-energie voor stoom verwekking voor de isorast productie met CO2 neutrale biomassa (hout) geschied.

Houten constructies met een oppervlakkig lage primaire energieverbruik: door de meestal duidelijk kortere levensduur van een dergelijk gebouw moet de extra benodigde energie die nodig is voor de sloop, verwijdering en wederopbouw zijn opgenomen in de bespiegeling. Dit kan leiden tot een veelvoud van de oorspronkelijk berekende primaire energie inhoud.

Verhouding van primaire energie tot bespaarde energie

De vraag was: “Wanneer is het gebruik van primaire energie voor de productie van de isolatie terugverdient?” Het antwoordt is: “Na ongeveer 3 maanden in het stookseizoen”. Dit betekent, dat een isolatiewand met een gemiddelde dikte in drie wintermaanden meer energie bespaard, dan voor hele productie nodig was (19). In datzelfde rijtje wordt kooldioxide evenwicht gezet: Tegenover een CO2-uitstoot van 1,2 ton bij de productie van EPS staat een vermindering 295 ton bij het gebruik van dit materiaal, als isolatie van een gebouw, na een levensduur van 50 jaar.

Ecologische en economische omgang met grondstoffen bij het nieuwe isorast systeem

Bij de ontwikkeling van het isorast systeem wordt er grootte waarde gehecht aan het zuinig gebruik van grondstoffen:

 • Minimalisering van het energieverbruik door moderne productietechnieken.
 • Structurele optimalisatie: Het betonverbruik is bij het recente isorast systeem met ongeveer 15% verminderd. Tezelfdertijd is de isolerende laag dikker en is dus de thermische isolatie verhoogt.
 • Een kleinere rasterafstand van 62,5 mm resulteert in kleinere afsnijding en betere snij afval verwerking in vergelijking met het vorige isorast systeem.
 • De verpakkingshoeken van de pallets worden bij vloeraansluitingen mee verwerkt.

Verpakkingsafval van het isolatie materiaal is er bijna niet meer.

 • Hoogwaardige grondstof “Neopor” en een hogere luchtdichtheid leid tot een verbetering van de isolatie met 20%.
Close Menu