Het isorast trappen systeem

 • Eenvoudige verwerking: isorast treeën in de bekistingselementen gesneden. Uiteinden wandbeton betonneren. Treevorm met beton vullen – klaar.
 • Originele Architectuur: cirkelvormige trappen en hoektrappen op een eenvoudige wijze, zonder veel extra kosten mogelijk.
 • Ruwbouw: Trap is bij voltooiing verdiepingshoog ingebouwd. • Geluidsisolatie: Hoge geluidsisolatie door massieve, zware treden.
 • Brandbestendig: Door toevoeging van wapening.
 • Varianten: open en gesloten, brede en smalle trappen, alles is mogelijk.
bouwplaatsfoto
isorast trap met wenteltreeën

Figuur 51:

*) De geïllustreerde treeën zijn geschikt voor trappen met een vrije breedte van 100 cm, zoals afgebeeld op de volgende pagina. De treeën kunnen ook in de fabriek in het rastermaat van 6,25 cm worden gesneden, zodat ook vrije breedtes van 93,75; 87,5; 81,25 en 75 cm mogelijk worden. Bij wenteltreeën vind de inkorting plaats aan de brede kant. **) Bij wenteltree “B” vind de inkorting plaats aan de lange kant in een rastermaat van 8,8 cm.

treevormen

Figuur 52:
Variant 1:

8-hoektrap. Zuil in het midden van 25 cm ronde elementen. Buitenkant van hoekelementen.

8 hoektrap Zuil in het midden-van 25 cm ronde elementen

Variant 2:

Rechte hoektrap. Wand in het midden wederom met de 25 cm ronde elementen.

Traptreden: 5 + 9 = Type B rechts 6 + 10 = Type B links 4 + 7 = Type A rechts 8 + 11 = Type A links

Rechte hoektrap. Wand in het midden

Variant 3:

Halve achthoektrap, ideaal als trappenhuis

*) Ook in 93,75 / 87,5 / 81,25 en 75 cm vrije breedte leverbaar

Halve-achthoektrap-ideaal

Figuur 53:

Variant 4:

Rechte hoektrap met bordestreden 10, bestaande uit 4 bordestreeën

Rechte hoektrap met bordestreden

Variant 5:

Hoek trappenhuis

Hoek trappenhuis

Variant 6:

Boogvormig trappenhuis. In plaats van hoekelementen worden boogelementen toegepast

Boogvormig trappenhuis

Gegevens

gegevens-staalplaat

Minimumvereisten voor residentiële trappen volgens DIN 18065

Minimumvereisten voor residentiële trappen

Geluidsisolatie

Geluidsisolatie

Geluidsisolatiewaarde van een isorast trap volgens DIN 4109, tabel 20; waarden volgens tabel 16 met 5 dB verminderd

Bouwrechtelijke eisen van DIN 4109

Bouwrechtelijke isen van IN

Zwevend betonneren

Uit de vorige tabellen is te halen, welke hoge eisen aan geluidsisolatie van een trap in een gebouw met meerdere verdiepingen worden gesteld. Nog hoger zijn de eisen, wanneer de trap is opgenomen in een gemeenschappelijke scheidingswand tussen twee woningen een meer familiehuis of rijtjeshuizen.

Aan de eisen van de DIN 4109 voor twee onder één kap woningen en rijtjeshuizen kan slechts worden voldaan indien de traptreden zijn voorzien van een geluidisolatielaag op de bodem van de tree of zwevend betonneren. De laatste mogelijkheid zal hieronder worden beschreven in de volgende werkvolgorde:

 • De tree na het plaatsen in de wand met een geluidsisolatiebaan bedekken.
 • Geluidsisolatie banen zijn ongeveer 5 mm dik en bestaan uit een celgesloten PEschuim. Ze worden overal ingezet, daar waar bij geringde bouwhoogten maximale geluidsreductie benodigd is.
Zwevend uitgevoerde traptrede
 • Het tikgeluid verbeteringsmaat bedraagt doorgaans 19 dB.
 • Uiteinden van de isolatiebaan ruim tegen de zijkant aanzetten.
 • Nu dat er geen verbinden is tussen het beton en blik, moeten de treeën worden versterkt met twee wapeningsstaven van rond 12mm. De wapeningsstaven grijpen niet in de wand aan. Het beton moet zwevend in de isolatiebaan liggen en mag op geen enkel punt in contact staan met de muur of blikken tree.
 • Isolatiebaan na het storten van de tree afsnijden.
 • Isolatiebaan aan het einde indrukken en duurzaam elastisch opvullen.
 • De binnenbepleistering mag eveneens niet in contact staan met de treeën, deze moeten gescheiden worden met een zachte isolatiestrook.
 • Goede resultaten in de geluidsisolatie wordt ook bereikt zonder een zwevende uitvoering, wanneer een zachte vloerbedekking bijvoorbeeld een tapijt wordt gebruikt

Werkvolgorde

1. Verdiepingshoogte van bovenkant afwerkvloer tot bovenkant afwerkvloer. Deze bedraagt 288 cm in figuur 60.

2. Verdiepingshoogte gedeeld door de gewenste tree hoogte: 288 / 18 = 16. Dit resulteert in 16 treeën van 18 cm in figuur 60.

3. Ter plaatste van de trap wordt de buitenwand al verdiepingshoog gestapeld. De binnenste wand wordt met de montage van de treeën omhoog gezet.

4. Aan de buitenste wand wordt nu de maatvoering van figuur 60 gemarkeerd: Men begint als eerste met de tree boven de afwerkvloer en gaat dan van daaruit elke tree uitzetten tot en met de volgende verdieping.

5. Vervolgens worden alle treeën gemarkeerd.

6. Contouren van de treeën uitzagen met de isorast zaag en vervolgens de treeën erin zetten. De binnenste wand wordt stuk voor stuk mee omhoog gezet.

7. Wapening, althans voor de wenteltreeën, samen met afstandhouders invoegen.

8. De tree einden worden nu met de betonnen wand vergoten.

9. De tree blikken worden met het beton van de vloer gegoten.

10. In geval van gesloten trappen eerder stelvlakken inleggen.

11. Afhankelijk van de vraag of de latere afwerking aansluitend is of op de tree gelijmd, wordt het beton van een tree glad of overeenkomstig afgewerkt.

Opmerking: De lichte en snelle verwerking van de isorast trap werkt een slechte voorbereiding in de hand. Om niet in deze valkuil te stappen is de opname van een dimensionale maattekening een goede voorbereiding, waardoor men exact weet waar men boven aankomt.

voorbeeld maatvoering
Close Menu