Geluidsisolatie

Bij geluid onderscheidt men lucht- en contactgeluid:

  • Luchtgeluid is de verspreiding van het geluid door de lucht;
  • Contactgeluid is de verspreiding van het geluid door vaste stoffen.

Het geluid van de ene kamer naar de andere wordt overgedragen via de lucht.

In zoverre is voor de geluidsisolatie ook alleen de luchtgeluidsisolatie relevant. Bij het betreden van een trap ontstaat daarentegen een contactgeluid. Aangezien de volgende

beschrijvingen naar wanden wordt verwezen, zal er hier in eerste instantie uitsluitend luchtgeluidsisolatie worden behandeld.

dba tabel

De gepresenteerde waarden in de tabel hierboven zijn ontleend aan vele bronnen, zodat er soms grote variaties mogelijk zijn.

Voor de intensiteit van het geluid is de maateenheid decibel (dB) en wordt afgezet in een logaritmische schaal. 3 decibel meer of minder wordt door het menselijk oor als een verdubbeling of halvering van de sterkte van het geluid waargenomen. Op dezelfde wijze is decibel ook de maateenheid voor geluidsisolatie: Als een gebouw zich op slechts 40 meter afstand van een hoofdweg bevindt, dan mogen we aannemen een geluidsniveau van het verkeer 70 dB  is (zie tabel hieronder). Isoleert men de buitenkant van een gebouw met ong. 40 dB, dan komt er binnen maar een geluid van 30 dB aan. Dit komt overeen met het zachte geluid in een bos. De volgende gebouwwettelijke vereisten zijn, bij tweezijdig bepleisterde isorast wanden, relatief gemakkelijk te bereiken: Een 31,25 cm isorast wand heeft al een geluidsisolatie waarde van 42 dB, en de 31,25 cm super-geluidsisolatiewand zelfs een waarde  53 dB.

geluid in-de omgeving

Gebouwwettelijke vereisten van huis- en woningverdeling

tabel isolatie waarde

Vereiste lucht- en contactgeluidisolatie waardes voor de overdracht van geluid uit een ander verblijf- of werkruimte volgens DIN 4109, tabel 3, uit 1989. De tabel is slechts een greep uit de DIN en is daarom niet geschikt voor uitgebreide evaluaties.

Hogere eisen worden gesteld aan de geluidsisolatie van de interne scheidingswanden tussen twee appartementen, rijtjeshuizen of dubbele huizen. Enkele woningscheidende wanden van 25 cm brandmuur elementen hebben een geluidsisolatiewaarde van 41 dB (zie tabel hieronder), deze voldoet niet aan de eis van 57 dB die in DIN 4109/89 gesteld wordt, daarom worden woningscheidende wanden met dubbele 25 cm brandmuur elementen uitgevoerd. Bedraagt de opening tussen de twee elementenwanden ten minste 50 mm en wordt die gehele opening gevuld met een minerale vezelplaat, dan kan men een goede geluidsisolatiewaarde R’W verwachten van ten minste 60 dB (zie figuur rechtsonder). Het is belangrijk bij de verwerking van de scheidingswand, wanneer het beton gestort wordt dat de minerale vezelplaat boven de twee brandmuur elementen uit steekt, zodat er geen beton in de opening tussen de elementen kan komen. Een beton verbinding tussen de twee wanden zou de hoge geluidsisolatie waarde teniet doen.

Woningscheidende wanden kunnen uitgevoerd worden met de 31,25 cm super- geluidsisolatie elementen (zie Figuur linksonder). De geluidisolatie waarde van 53 dB is uniek voor bepleisterde bekistingelementen. De hoekaansluiting van pleisterwerk en EPS bij een binnenwand die aansluit op de buitenwand is voorzien van een 6 mm brede voeg en wordt elastisch afgedicht.

isolate
supergeluidsisolate

Gebouwwettelijke vereisten van huis- en woningverdeling

Bedekt men massieve wanden met EPS isolatie en aan de binnenkant een laag pleisterwerk, dan vermindert dat normaal gesproken de geluidisolatie: EPS gedraagt zich als een geluidversterkende resonator. Daarvan treft in het bijzonder de wezenlijke gemiddelde frequentie van 500-1000 Hz (menselijke stem). Dit staat bekend als de “resonantiefrequentie”.

isolatie van costructie

Afb. hierboven laat een aantal toetsmetingentoets metingen zien met verschillende constructiewanden. Voor de werkelijke metingen in de DIN-toetsing worden meer dan 50 constructievarianten gebouwd en gemeten.

Deze resonantiefrequentie uit zich in de praktijk vaak op een zodanige wijze, dat gesprekken met gemiddelde geluidsterkte ook in de andere kamer te verstaan zijn. In een onderzoek, dat in 1990 begon en in 1996 werd voltooid, kon met het nieuwe isorast systeem dit probleem worden opgelost. Het onderzoek werd vergezeld door vooraanstaande akoestici

van de bouw in Duitsland, prof. Dr.-Ing. Gösele. Het onderzoek leidde tot fijne geluidsmembranen in de EPS wanden van de elementen, het pleisterwerk wordt nu akoestisch ontkoppeld van de betonnen kern(zie Figuur hieronder).

  • Resultaat: In het essentiële gemiddelde frequentiegebied bedraagt de verbetering van de geluidsisolatie in vergelijking met voorgaande EPS bekistingelementen rond

de 20 dB. Dit betekent een verachtvoudiging van de geluidsisolatie in deze frequentiegebied.

  • Deze onderzoeksresultaten zijn geluidsmembraamvoor isorast volledig gepatenteerd en betekent een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere concurrerende producten.

Longitudinale geleiding

De resonantiekamer van de vorige EPS-binnenisolatie heeft geleid tot longitudinale geleiding van geluid: Het geluid wordt via een leiding van verdieping naar verdieping geleid en gaat via een behuizing door de betonnen wand.

  • Met de afschaffing van de resonantiefrequentie, was ook het probleem met longitudinale geleiding van geluid opgelost.
  • isorast was (vanaf januari 2003) wereldwijd het enige EPS bekistingelementen systeem, dat binnen kan worden bepleisterd en zonder extra

maatregelen bij rijtjeshuizen en

appartementsgebouwen uitgevoerd mag Figuur hiernaast worden

Close Menu