Wat is isorast?

Isorast hoeken

  • 135°- wanden zijn aangepast aan de natuurlijke bewegingen van de mensen: Mensen lopen niet in scherpe hoek van 90° de hoek om.
  • 135 ° wanden leiden tot een energiebesparende, compacte behuizing. Als voorbeeld is hieronder een prijs winnend ontwerp van de ideeënwedstrijd “Het Passieve Huis” gepresenteerd met de opmerkingen van de deelnemers:

1. De meeste compacte vorm van alle denkbare vormen is de cirkelcilinder.

2. Gebouwpraktisch is de achthoek veel gunstiger: Qua compactheid is de cirkel slechts voor 3% (een vierkant bijv. 13%).

3. Van de aangebouwde lichte houtconstructie bij de hoeken leent het gebouw zijn massiviteit

vormen gebouw
plattegrond begane grond
plattegrond eerste verdieping
hypoteusa

Isorast hoekelementen

Volgens de stelling van Pythagoras wil de 135 ° wand (de schuine zijde of hypotenusa) meestal van het raster afwijken. Een overmaat van 18 mm op de plaats van de knik leidt er toe, dat de hierboven afgebeelde hoek met een maat ‘a’ van 103,6 cm bij een maat “b” van 75 cm weer precies in het raster loopt. Dit is voor het isorast trappenhuis en zithoeken de gebruikelijke maatvoering.

Afwijkingen van het raster

Figuur 50 toont de afwijking van de rechthoekszijde “b” van isorast raster. De waarden in de lichtgrijze gemarkeerde vlakken zijn gering en kunnen door een lichte verschuiving van de 135 ° hoek gelijk met het raster worden gebracht.

In geval van afwijkingen van rond de 3 cm komt men alleen weer in het rastervlak terug als er een twee hoeken zijn met dezelfde afwijking.

tabel afwijkingen

Afwijkingen van het raster

Bij ramen op de hoeken ontstaan bij de 135 ° knik hoekzuilen. Deze moeten dragend uitgevoerd worden, zoals vereist door DIN 1053, met een minimum betondoorsnede van 400 cm2. Bij kleinere belastingen en zuilhoogten tot 200 cm kan onder bepaalde omstandigheden en met overleg met de constructeur een kleine tekortkoming worden aanvaard (zie figuur 56 + 57).

brede hoekzuil
smalle hoekzuil met aanslag
smalle hoekzuil
smalle hoekzuil met verbreede kern
smalle hoekzuil met verbreede kernzonder aanslag
smalle hoekzuil met kleine belastingen
smalle hoekzuil voor kleine belasting zonder aanslag
binnenis

Een bijzonder geval is een terugspringende nis, bijvoorbeeld bij voordeuren. In deze gevallen moet de dikke isolatie laag knikken en aan de buitenkant liggen en de dunne isolatielaag is nu de ronding aan de binnenkant. Hiervoor zijn de isorast binnennis elementen ontwikkelt.

manfred bruer

Afwijkingen van het raster

De 25 cm ronde hoekelementen hebben een straal van 25 cm en een kromming van 180 graden. Het wordt vooral voor het binnen gedeeelte van een isorast trap gebruikt (zie hoofdstuk 16).

Deze elementen kunnen ook worden gebruikt voor ronde hoeken in het 22,5 graden raster. Daarnaast kan er met het ronde hoekelement ook nog zuilen met een doorsnede van 50 cm in diameter worden geproduceerd.

rond hoekelement 180
variarties
rond element
opstapelen elementen

Isorast boogelementen

Voor ronde wanden maken we gebruik van het isorast boogelement. Dit element is voor alle wanddiktes van 25,00 cm binnenwand elementen tot 43,75 cm buitenwand elementen beschikbaar.

Als basis dient het 75 cm lange bekistingelement met EPS verbindingsbruggen. Dit wordt in de fabriek verdeeld in afzonderlijke segmenten, die vervolgens weer vorm- en krachtvast aangesloten worden. Daarmee zijn alle stralen in het raster van 6,25 cm leverbaar.

Figuur 63 + 64: Bij de aansluiting op een rechte muur is om de twee rijen, een ‘boog aansluitingselement” noodzakelijk. Ook deze wordt als een bijzonder element van isorast geproduceerd. Op de twee figuren zie je twee variaties van het aansluitingselement.

Verder zijn er ook boogelementen die naar binnen buigen en boogelementen die naar buiten buigen leverbaar. (zie figuur 65 + 66). Bij de bestelling wordt een gedimensioneerde tekening op schaal 1:10 meegestuurd.

boogelement
aansluitings element links
boog naar binnen
boog naar binnen
zwembad met boog elementen
zijaanzicht ronde isorast huis

Het ronde isorast huis

Ook dit ontwerp komt van de isorast ideeënwedstrijd “Het Passieve Huis” en werd toegekend door de jury. Naast het uitzonderlijke ontwerp werd de compactheid van het gebouw en de centrale installatie benadrukt. Verwarming en warm water bereiding vindt in dit gebouw plaats met een 400 Watt (0,4 kWh) warmtepomp.

modelfoto ronde huis
plattegrond begane grond rond huis
Close Menu